the-ecstatic-birth-of-cosmic-flow-erik-grind.jpg

Kosmisk genførsel

en dybdegående rejse ind i fødslens fire faser

Fødselsoplevelsen sidder i de fleste af os som en fornemmelse af: 

  • at sidde fast 

  • at føle skam ved at være kraftfuld 

  • frygt for ikke at blive taget imod når vi bringer os selv frem 

  • usikkerhed i vores grundlæggende tryghed 

  • at være bagefter og aldrig at nå frem 

  • at livet er en kamp 

  • at frastøde og afvise livet fordi det er for smertefuldt 

  • opgivelse at være afhængig af tryghed og forsøge at gemme os fra udfordringer

Mange af vores psykologiske temaer kan spores tilbage til oplevelsen af fødslen og fostertilværelsen. Vi er ligeså ubevidste om hvordan fostertilstanden og fødselsoplevelsen stadig lever i os som en fisk er om det vand den svømmer i. Din fødselserfaring har givet dig en ubevidst "skabelon" for hvordan du navigerer i livets udfordringer. Derfor er der noget helt grundlæggende at hente ved sansende at genbesøge og frisætte oplevelser fra foster- og fødselstilstanden. 

På denne workshop skaber vi rum for en dybdegående rejse ind i fødselsprocessens fire faser. Vi vil forbinde os gennem det der har hindret kontakten med vores iboende fornemmelse af at høre til, samt vores dybe kontakt med selvet og den større helhed -  frisatte og forankrede i kroppen. 

Du vil, gennem kreativt og dybdepsykologisk procesarbejde, få mulighed for at: 

●  træde ud af og frigøre dig fra subtile slør omkring din dybeste identitet 

●  mærke din bevidstheds ubegrænsede potentiale 

●  kropsliggøre din inderste væren 

Du vil få rig lejlighed til at arbejde med dybdepsykologiske, meditative og kropslige procesværktøjer såsom som kunstterapeutiske metoder, aktiv imagination, bilateral stimulation, brainspotting, continuum movement samt dybe meditationer. 

Vi bruger ikke holotropisk åndedræt eller mere katarsisprægede rebirthings teknikker. Vi holder holder rummet med en mere bævægelig blød tilgang såsom beskrevet ovenfor.

Som deltager vil du få en fundamental bevidsthedsrejse, der rummer muligheden for grundlæggende transformation og frisættelse af din dybeste væren.

Workshopledere

Ameyo K. Barfred-Dixon Cand.phil. Integrativ Transpersonlig Psykoterapeut MPF; UKCP

Niklas Thrane, Integrativ Psykoterapeut, Medlem af EMDR Danmark 

Praktisk information

Sted: Shanti Room: Lavendelstræde 5, 1462 København

Dato: Torsdag den 7 - lørdag den 9 november

Tid: alle dage kl 10 - 18

Pris: 3600 / 3200 kr (For studerende på SU berettigede uddannelser)

Ved tilmelding betales et non-refunderbart depositum på 1000 kr via netbank til: Danske Bank; Reg nr 0274; Konto nr 4777 39 4819. Den fulde pris er 3600 kr, så de resterende 2600 kr bedes indbetalt senest den 20 oktober. Ved framelding senere end 20. oktober tilbageholdes hele kursusbeløbet. 

Du kan læse mere om Ameyo her på denne hjemmeside

eller om Niklas her

Hvis du har spørgsmål, så ring endelig til en af os. Vi vil glæde os til at have dig med.

Tilmeld dig via dette link

navn *
navn
skriv her dine erfaring med personlig udvikling og meditation samt grunden til du ønsker at deltage på Kosmisk Genfødsel
jeg bekræfter at jeg har læst og accepteret betalingsbetingelserne